Biznes

Magazyn wysokiego składowania – czym jest – charakterystyka.

Magazynowanie wysokiego składowania to temat, który cię interesuje? Sprawdź, czym charakteryzuje się proces logistyczny, do którego wykorzystuje się tego typu powierzchnie magazynowe.

Magazynowanie wysokiego składowania – co powinieneś o nim wiedzieć?

W ten sposób określa się proces, mający miejsce w magazynie dostosowanym do przechowywania towaru w:

  1. specjalnych regałach wysokiego składowania;
  2. skrzyniach;
  3. paletach.

Jeśli chodzi natomiast o szczegółową definicję, to za magazyn wysokiego składowania uznaje się obiekt służący do przechowywania materiałów o wysokość większej niż 7,2 m. Jak łatwo się domyślić, w takich przestrzeniach nie obędzie się bez profesjonalnego wyposażenia. Aby sprawnie obsługiwać taką wielopiętrową zabudowę, wykorzystuje się m.in. specjalne układnice czy wózki widłowe wysokiego składowania.

Warto wspomnieć także o tym, że spotkamy się również z magazynami niskiego i średniego składowania, o odpowiednio maksymalnej wysokości: powyżej 4,2 metra oraz 4,2 – 7,2 metra.

Magazyn wysokiego składowania w Warszawie – co na ten temat mówią przepisy BHP?

Przestrzenie magazynowe o regularnych rozmiarach podlegają konkretnym przepisom BHP. Te same obowiązuje także magazyn wysokiego składowania w Warszawie. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Jak więc powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo w takim miejscu?

Konieczna jest troska o to, by wszystkie ładunki były przechowywane w konstrukcjach stabilnych, bezpiecznych. Muszą spełniać te warunki nie tylko w sytuacji, gdy składowane produkty leżą bez ruchu w magazynie, ale także wtedy, gdy są one transportowane, zmienia się ich położenie. Bezpieczna obsługa magazynu wysokiego składowania możliwa jest m.in. dzięki wcześniej wspomnianym wózkom widłowym, które są dostosowane do realizacji zadań logistycznych na wysokości pow. 13 metrów.

Magazynowanie wysokiego składowania w Warszawie – jakie inne wyposażenie tak znajdziemy?

W przestrzeniach tego typu popularne stały się specjalne przenośniki magazynowe, działające w zautomatyzowany sposób. Ich działanie zostało zaprojektowane w taki sposób, by mogły ułatwić bezpieczny przepływ materiałów. Przydatne są także wtedy, gdy pojawia się konieczność przeniesienia ładunku do strefy kompletacji zamówienia.

Jak wybrać dobry magazyn wysokiego składowania w Warszawie?

Znaczenie powinno mieć przede wszystkim bezpieczeństwo oraz kompleksowość usług. Warto zdecydować się na współpracę z podmiotem gwarantującym także konfekcjonowanie i kompletację towarów, kontrolę jakości, przeładunki i wiele innych. Na taką ofertę możemy liczyć m.in. ze strony LOGmaster.

Join The Discussion