Aktualności

Po co i jak często powinny być przeprowadzane szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców?

Branie udziału w szkoleniach BHP to obowiązek zarówno dla pracodawców, jak i dla zatrudnianych przez nich osób. Tego rodzaju kursy powinny odbywać się cyklicznie, dzięki czemu pracownicy zdają sobie sprawę z otaczających ich zagrożeń. Wyjaśniamy, jak często je przeprowadzać i dlaczego warto to robić.

Szkolenia BHP Katowice – po co są przeprowadzane?

Istnieje kilka powodów, dla których przeprowadza się szkolenia BHP dla pracowników. Śląsk to region wyróżniający się mnogością miejsc pracy o zróżnicowanych charakterze. Dlatego przyczyny organizowania tego typu kursów mogą być różne, jednak najczęściej są to:

  • zdobycie umiejętności pozwalających na bezpieczne wykonywanie czynności służbowych,
  • zapoznanie się z regułami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przedstawienie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP odnoszących się do konkretnego stanowiska pracy,
  • wstępne szkolenie BHP Katowice – instruktaż pracownika wdrażający go do pracy w nowym miejscu zatrudnienia.
  • szkolenia BHP dla pracodawców Katowice – osoby na kierowniczych muszą posiadać wiedze pozwalającą na stworzenie odpowiednich warunków pracy.

Katowice szkolenia BHP – jak często powinny się odbywać?

Istnieją różne terminy, w których odbywają się szkolenia BHP dla pracodawców Katowice, Wrocław, Czy Rzeszów, niezależnie od lokalizacji zakładu pracy takie kurs musi się odbywać nie rzadziej niż co 5 lat. W przypadku osób, które objęły kierownicze stanowisko szkolenie powinno mieć miejsce w przeciągu 6 miesięcy od tego wydarzenia. W przypadku pozostałych pracowników termin wynosi 12 miesięcy.

Tego typu kurs wymaga uczestniczenia w zajęciach teoretycznych oraz wzięcia udziału w teście końcowym, który ma stanowić potwierdzenie znajomości zasad BHP. W przypadku robotników pracujących w warunkach stwarzających wysokie zagrożenie dla ich zdrowia i życia szkolenie musi się odbywać nie rzadziej niż raz na rok. Pozostałe osoby zatrudniane na bezpieczniejszych stanowiskach robotniczych powinny przez nie przechodzić co najmniej raz na 3 lata.

Join The Discussion