Biznes

Jak skutecznie zabezpieczyć miejsce pracy przed zagrożeniem pożarowym?

Miejsce pracy musi być właściwie przygotowane do wykonywania obowiązków służbowych. Komfortowe warunki mogą, w zależności od charakteru tejże pracy, obejmować np. dostęp do naturalnego oświetlenia, zapewnienie ochrony zmysłów narażonych na uszkodzenie (np. słuchawki czy ochrona wzroku) i wiele innych. Zasady BHP muszą być dopasowane do konkretnej działalności i wychodzić naprzeciw ryzyku panującemu w danej przestrzeni. We wszystkich zakładach, niezależnie od tego, w jakiej branży specjalizuje się przedsiębiorstwo, należy zabezpieczyć miejsce przed zagrożeniem pożarowym.

Co na temat ochrony przeciwpożarowej mówią przepisy?

Zanim zdecydujemy się na konkretny sprzęt pożarniczy i w tym celu odwiedzimy sklep internetowy, zweryfikujmy, jakie wymagania nakłada na nas obowiązujące prawo. Zgodnie z nimi właściciel lub administrator budynku powinien zapewnić użytkownikom obiektu łatwą możliwość ewakuacji. Pomyśleć należy również o ewentualnym wsparciu Straży Pożarnej. Akcja ewakuacyjna nie powinna być utrudniona względami konstrukcyjnymi. Z kolei bezpośrednio na pracodawcy spoczywa obowiązek zapoznania zatrudnionych osób z przepisami przeciwpożarowymi.

Jakie sprzęty pożarnicze oferują profesjonalne sklepy internetowe?

Zapewnienie odpowiedniej ochrony wymaga podejścia kompleksowego. Oprócz zatroszczenia się o względy konstrukcyjne czy ewakuację, należy zadbać też o to, czy w firmie znajduje się właściwa ochrona przeciwpożarowa. Do takich artykułów można zaliczyć:

  • gaśnice;
  • koce gaśnicze;
  • hydranty;
  • dodatkowe wyposażenie takie jak systemy ostrzegania, instalacje oświetlenia awaryjnego czy wyłączniki przeciwpożarowe.

Do zdecydowanie najpopularniejszych rozwiązań można zaliczyć gaśnice śniegowe, wodno-mgłowe, pianowe i wodno-pianowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. nr 109 poz. 719 określa, że takie wyposażenie powinno znaleźć się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, w magazynach, przestrzeniach produkcyjnych, w pomieszczeniach zamieszkania zbiorowego, oraz w obiektach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Taki sprzęt pożarniczy w sklepach internetowych dostępny jest w różnych formach. Np. w firmie BHP PPOŻ spotkamy się z wariantami, wykorzystywanymi do gaszenia różnych typów pożarów.

Czym kierować się przy wyborze sprzętu gaśniczego? Kilka słów o zakupach w sklepie internetowym

Warto zapoznać się ze skutecznością gaśniczą konkretnego wyposażenia. Istotne jest również to, czy wyposażenie służące bezpośrednio do gaszenia pożaru jest dopasowane do rodzaju ryzyka, panującego w zakładzie. Zwróćmy uwagę również na to, czy produkt jest przetestowany i posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. Decydujmy się na zakupy jedynie w miejscach sprawdzonych i w których bez problemu możemy odszukać wszystkie wyżej wspomniane informacje.

Wszystkie informacje odnośnie wymaganego sprzętu pożarowego dowiedzą się państwo na szkoleniu PPOŻ. organizowanym przez firmę XYZ

Join The Discussion