Aktualności

Dlaczego regularny serwis instalacji elektrycznej jest tak ważny?

Poprawnie działająca instalacja jest funkcjonalna i w pełni bezpieczna dla użytkowników. Nie da się zachować takiej sprawności bez regularnie wykonywanych prac serwisowych.

Serwis instalacji elektrycznych w Warszawie – na czym polega?

Przeważnie firmy działające w branży proponują takie usługi, jak:

  • usuwanie bieżących awarii, które utrudniają działanie instalacji

Czasem wszystko działa poprawnie do momentu…. w którym pojawia się usterka i trzeba ją jak najszybciej usunąć. Przedsiębiorstwa oferujące serwis instalacji elektrycznych często proponują taką specjalistyczną doraźną pomoc w bieżących naprawach.

  • okresowe przeglądy

Właścicielom instalacji elektrycznych zależy jednak na tym, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko pojawienia się wyżej wspomnianych problemów. Przeglądy wykonywane przez specjalistów mają na celu wykrycie ryzyka usterki i niedoprowadzenie do tego, żeby się rozwinęła i przerodziła się w realny problem. Konieczne jest wykonanie precyzyjnych pomiarów i wykorzystanie przy tym specjalistycznego wyposażenia.

Dlaczego warto zlecić serwis instalacji rzetelnemu wykonawcy?

Tylko wykwalifikowana osoba jest w stanie rozpoznać, czy zabezpieczenia przed porażeniem prądem są właściwe. Nierzadko jego działania obejmują również weryfikację ochrony przeciwpożarowej. Profesjonalni elektrycy dysponują sprzętem, z którego pomocą można skutecznie zweryfikować np. poprawne połączenie obwodów. Ważne jest tutaj doświadczenie w ocenie stanu technicznego urządzeń, pomiarach rezystancji izolacji itp. Następnie specjalista sporządza oficjalny dokument, w którym precyzuje aktualny stan instalacji oraz określa, jakie działania zostały podjęte.
Profesjonalne przedsiębiorstwa, zajmujące się taką działalnością (np. Wibar z Warszawy), doskonale orientują się w wymogach prawnych, jakie spoczywają na podmiotach zlecających serwis instalacji elektrycznych. Wiedzą też, jakimi zasadami działania powinien kierować się podmiot wykonujący zlecenie.

Badania okresowe, mające na celu zweryfikowanie działania instalacji zaleca się wykonywać minimum raz na 5 lat. Czasem jednak konieczne jest częstsze wdrożenie takich działań. Tego typu sytuacja dotyczy np. zakładów pracy i innych obiektów, w których mamy do czynienia ze specyficznym środowiskiem. Do wymagających warunków da się zaliczyć np. miejsca charakteryzujące się szczególnym zagrożeniem pożarowym. Kwestię tę bliżej precyzuje art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że wspomniana w ustawie częstotliwość realizacji pomiarów elektrycznych nie nakłada na właściciela obowiązku zlecania prac, a jedynie jest zaleceniem. Zdecydowanie warto zajmować się tę kwestią regularnie, a nie jedynie w przypadku odbioru technicznego budynku. Instalacja ulega zużyciu, co oznacza, że z czasem może być zagrożeniem dla jej użytkowników. Serwis jest więc krokiem, mającym zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.

Join The Discussion