Aktualności

Sprzęt biurowy, a idea fair trade

Idea fair trade może dotyczyć różnorodnych branż i wiązać się w ten sposób także z wyposażeniem, z którego korzystają wielkie korporacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o takiej kwestii jak sprzęt biurowy w sprawiedliwym handlu, sprawdź ten artykuł.

Sprzęt biurowy w sprawiedliwym handlu – co chcą osiągnąć specjalistyczne instytucje, zajmujące się fair trade?

Jednym z filarów takich działalności jest zwiększenie świadomości dotyczącej wykorzystywania autentycznych produktów biurowych. Istotne jest także promowanie dobrych praktyk na tym rynku. Do ważnych celów zaliczyć należy także wspieranie różnorodnych inicjatyw, które krzewią zasady uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz optymalizacja procesów biurowych.

Sprzedaż produktów biurowych fair trade – jaki inne działania warto podejmować, by wspierać wolny handel?

Zasady uczciwej konkurencji na rynku sprzętu biurowego to cel, który można osiągnąć różnymi drogami. Specjalistyczne organizacje, takie jak np. Fair Market Institute fmi.org.pl troszczą się m.in. o:

  • informowanie odpowiednich organów, gdy dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości i naruszeń, mających miejsce na rynku sprzętu biurowego;
  • doradztwo oraz wsparcie informacyjne – m.in. za pośrednictwem prelekcji, konferencji i szkoleń;
  • szeroko pojęta działalność w mediach;
  • działalność badawczą.

Zagadnieniem, o którym nie można zapomnieć, jest certyfikowanie urządzeń biurowych. Profesjonalne organizacje reprezentują producentów w takich działaniach jak składanie wniosków o nadawanie certyfikatów gwarancji i jakości. Takie wyspecjalizowane podmioty kontaktują się także z instytucjami i urzędami, aby wesprzeć producentów w zakresie tworzenia stosownych procedur i ochrony ich praw. Wspomnieć należy także o działalności publicystycznej.

Organizacje wspierające ideę fair trade publikują artykuły oraz biuletyny, służące zwiększaniu świadomości zarówno wśród podmiotów, będących odbiorcami sprzętu biurowego, jak i wśród producentów.

Join The Discussion