Aktualności

Kto i jak zajmuje się odzyskiem przepracowanych olejów?

Komu powierzyć taki obowiązek jak organizacja odzysku oleju w Warszawie? W tym tekście sprawdzamy, w jaki sposób odzysk i recykling olejów przeprowadzają specjaliści, działający w stolicy.

Odzysk olejów przepracowanych w Warszawie – dlaczego pomoc ekspertów jest przydatna?

Oleje przepracowane wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej, z czasem na skutek ich eksploatacji zmieniają swoje właściwości fizyczne, co czyni takie substancje toksycznymi dla środowiska. Produktu tego typu w żaden sposób nie można się więc pozbyć tak jak tradycyjnych śmieci. Konieczny jest odzysk i recykling olejów przepracowanych. Ten obowiązek wynika nie tylko z odpowiedzialnej postawy względem środowiska naturalnego. Takie zachowanie nakazuje także obowiązujące prawo.

Kto oferuje odzysk olejów?

Tego typu usługą zajmują się specjalne przedsiębiorstwa, wyposażone w instalacje, umożliwiające przeprowadzenie procesu, polegającego na wydzieleniu ciał obcych z oleju. Wykorzystywana technologia pozwala zrealizować zaplanowaną metodę, którą może być albo sedymentacja, albo odwirowanie wody. To bardzo uproszczony opis, bo w rzeczywistości profesjonalnie przeprowadzony odzysk olejów smarowych zawsze musi wiązać się:

  1. ze świetną znajomością aktualnych przepisów;
  2. z posiadaniem zaawansowanego zaplecza technologicznego;
  3. z dysponowaniem wykwalifikowaną kadrą.

Organizacja odzysku – co jeszcze jest ważne?

Ogromne znaczenie ma przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Każdy etap procesu powinien odbywać się zgodnie z wcześniej zaplanowanymi procedurami. Wszystkie instalacje, umożliwiające odzysk i recykling olejów muszą być przetestowane i w pełni sprawne. Tylko taka precyzja i dokładność działań jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w zakładzie oraz nie dopuścić do skażenia środowiska.

Nawiązanie współpracy z firmą doświadczoną w odzyskiwaniu i recyklingu olejów przepracowanych da nam pewność, że wywiązujemy się ze swoich obowiązków i przestrzegamy przepisów.

Join The Discussion