Aktualności

Jakie podatki trzeba zapłacić przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości oznacza, że musimy zapłacić podatek do 30 kwietnia następnego roku. Warto wiedzieć, czy zawsze ciąży na nas taki obowiązek oraz ile dokładnie podatek od nieruchomości.

Kiedy opłata podatku od nieruchomości jest konieczna?

Z taką sytuacją mamy do czynienia, nie tylko, gdy sprzedajemy całą nieruchomość, ale też wtedy, gdy sprzedajemy jedynie jej część/udział w nieruchomości. Transakcja sprzedaży może obejmować również w tym przypadku:

  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego;
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Należy pamiętać, że prawo precyzuje tutaj terminy, np. w wyżej wspomnianych dwóch przypadkach za podatnika uzna się osobę, która zbyła owe prawa przed upływem 5 lat od danych ich nabycia.

Podatek od nieruchomości

Jak oblicza się podatek od sprzedaży nieruchomości?

Przy obliczaniu podatku musimy wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze obliczamy go od podstawy, którą jest nie wartość transakcji, a dochód, który z tego tytułu otrzymujemy. Jeśli chodzi o wysokość podatku, to ma on stałą wartość i wynosi 19 proc.

Wyżej wspomniane informacje należy zapamiętać, bo to na podatniku leży odpowiedzialność wyliczenia podatku i zawarcia tej informacji w deklaracji podatkowej PIT-39. Podczas wyliczania podatku należy wziąć pod uwagę również m.in. koszty uzyskania przychodu oraz sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jeśli mamy wątpliwości, co to wyliczenia tej wartości, dobrym pomysłem może być skonsultowanie się z biurem podatkowym.

Kiedy mam miejsce zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Wiele osób, co naturalne, zastanawia się, czy sprzedaż nieruchomości zawsze oznacza konieczność zapłacenia podatku. Niektóre podmioty mogą skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obejmuje ona tych podatników, którym w okresie trzech lat od sprzedaży nieruchomości uda się zainwestować środki w inne mieszkanie.

 

Join The Discussion