Aktualności

Na czym polega sprawiedliwa transformacja energetyczna Turowa

W procesie przechodzenia z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę zeroemisyjną niezwykle ważna jest współpraca z mieszkańcami oraz władzami miast, którzy pomogą lepiej zrozumieć oczekiwania związane z dokonującymi się zmianami. Sprawiedliwa transformacja energetyczna Turowa ma na celu zapewnienie rozwoju tego regionu, dzięki wprowadzaniu coraz większej ilości ekologicznych źródeł pozyskiwania energii.

Zmiany związane ze sprawiedliwą transformacją okolic Turoszowa

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Turowa to szansa na rozwój całego regionu. Zmiany, jakie niesie ze sobą projekt transformacji, dotyczą m.in.:

  • utworzenia około pięciu tysięcy nowych i dobrze płatnych miejsc pracy, dotąd zatrudnionych w takich miejscach jak Elektrownia lub Kopalnia Turów
  • procesu dywersyfikacja gospodarki i nowymi rozwiązaniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii PGE Turów,
    stworzenia odpowiedniego miejsca do życia, przyjaznego przede wszystkich mieszkańcom
  • programu zmiany tendencji demograficznych, który będzie przeciwdziałał odpływowi młodych
  • odbudowy środowiska naturalnego oraz ochrony przyrody

Dzięki sprawiedliwej transformacji Turoszów ma szansę stać się miejscem nowych inwestycji w ekologiczne rozwiązania i nowoczesne technologie. Odnawialne źródła energii Turów to środek, za pomocą którego, możliwa będzie rewitalizacja terenów miejskich i przyrodniczych oraz zwiększenie potencjału tych terenów. Dzięki specjalnemu funduszowi sprawiedliwej transformacji rozwój dotychczas zaniedbanych branż takich jak np. turystyka, które stały w miejscu m.in. z uwagi na proces wydobycia węgla, będzie realny i szybki.

Sprawiedliwa Transformacja Turowa

Obecnie Kopalnia Turów wciąż stanowi miejsce wydobycia węgla brunatnego, jednak w związku ze zmieniającymi się przepisami związanymi z ochroną środowiska naturalnego i przeprowadzeniem zielonej transformacji, konieczne będzie podjęcie działań, które stanowić będą alternatywę dla rozwoju energetyki na całym obszarze Turowa. Z uwagi na to, że Kopalnia oraz Elektrownia Turów zatrudniają przeszło 5 tysięcy z około 90 000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, kwestią najważniejszą będzie zapewnienie nowych, odpowiednio płatnych i komfortowych miejsc pracy. Proces sprawiedliwej transformacji Turoszowa powinien przebiegać zgodnie z oczekiwaniami obu stron, w oparciu o konsultacje z władzami i mieszkańcami samego miasta. Proces zielonej transformacji to wyzwanie dla Turowa, które będzie prowadziło ku lepszej przyszłości.

Źródło: http://ozeturow.pl/

Join The Discussion