Aktualności

Adwokat a radca prawny – jakie są pomiędzy nimi różnice?

Poszukiwanie prawnika, gdy nie mam wiedzy na temat kompetencji posiadanych przez poszczególnych specjalistów, może bardzo komplikować sprawę. Z takimi wątpliwościami nierzadko łączy się wybór między usługami adwokata i radcy prawnego. Jaka jest między nimi różnica?

Radca prawny i adwokat – jak było kiedyś?

Jeszcze niedawno różnica między tymi dwoma specjalnościami była znacząca. Radca prawny nie mógł występować w sprawach karnych i karnoskarbowych. W 2015 roku rozszerzono uprawnienia radcy prawnego. Wcześniej radca prawny mógł pełnić funkcję pełnomocnika jedynie w sprawach administracyjnych. Nie miał prawa być natomiast obrońcą w sprawach karnych. W praktyce oznaczało to, że osoba potrzebująca takiego wsparcia mogła skorzystać tylko z pomocy adwokata.

Radca prawny i adwokat Nasielsk – jak jest dzisiaj?

Obecnie sprawę nadal precyzuje art. 82 Kodeksu Postępowania Karnego, ale w zmienionej wersji. Jego brzmienie po 1 lipca 2015 jest następujące „Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych”. Wcześniej mowa była jedynie o osobie uprawnionej do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.

W praktyce więc obecnie jedyna różnica między tymi specjalistami dotyczy formy zatrudnienia. Radca prawny może bowiem pozostać w stosunku pracy. Z kolei adwokat musi posiadać swoistą zawodową niezależność. Tutaj należy nadmienić, że radca prawny w zatrudnieniu nie może występować w postępowaniach karnych.

Kiedy jeszcze może nam pomóc radca prawny

Występowanie przed sądem w sprawach karnych i karnoskarbowych to tylko niektóre zadania realizowane przez radcę prawnego. Taki specjalista zajmuje się też np.

  • udzielaniem porad prawnych
  • opracowywaniem projektów aktów prawnych
  • tworzeniem opinii prawnych;
  • sporządzaniem umów.Radca może współpracować z klientami indywidualnymi, jak też zajmować się obsługą prawną przedsiębiorstw. Szeroki zakres usług dla klientów z Nasielska i nie tylko oferuje m.in. kancelariaprokopiak.pl.

Join The Discussion